page-banner-1

उत्पादन

  • Synthetic mica powder

    सिंथेटिक मीका पाउडर

    कस्मेटिकका लागि सिंथेटिक मीका पाउडर कच्चा मालको रूपमा कृत्रिम मीका फ्लेक्स अपनाउँछ, रt र एकरूपता सुसंगत छ भनेर सुनिश्चित गर्न सबै फ्ल्याक्सहरू ध्यानपूर्वक उत्पादनको अघि चयन गरिएको थियो। कस्मेटिकका लागि सिंथेटिक मीका पाउडर हुआजिंग प्याटेन्ट वाटर ग्राइन्डिंग टेक्नोलोजीद्वारा उत्पादित हुन्छ। यस प्रक्रियामा कुनै रसायन र प्रदूषण छैन।